In grut skip hat in bulte sok

- Grutte Pierre - 1960 -